Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bethlehem-voor-pelgrims-verboden
        Bethlehem: voor pelgrims verboden?

Bethlehem: voor pelgrims verboden?

BETHLEHEM – Eind april ontvingen de reisagentschappen een schrijven vanwege de Israëlische Autoriteit voor Immigratie en Grenzen waarin er werd aangedrongen om niet langer groepen pelgrims naar Cisjordanië te brengen. Moet aldus in het vervolg een bezoek aan de Geboortekerk in Bethlehem uit hun programma worden geschrapt?


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 mei 2017
  • réagir
  • 0 stem

Tijdens de Paasweek, wanneer talrijke groepen pelgrims zich naar de Heilige Plaatsen begeven, stuurde de Israëlische Autoriteit voor Immigratie en Grenzen (het PIBA) een brief naar de reisoperatoren waarin hen werd gevraagd een engagementsverklaring te ondertekenen om vanaf 15 mei 2017 niet langer met groepen naar Cisjordanië te trekken.

Op bevel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zouden aldus de plaats van het Doopsel van Christus, Jericho, Taybeh, Emmaüs Qubeybeh, de Put van Jacob en de Samaritaanse, het Graf van de Aartsvaders, de Eik van Mamre en Bethlehem met de Geboortekerk om veiligheidsredenen uit het circuit van de pelgrims verdwijnen. En dit ondanks het feit dat er in deze sector zich nooit enig probleem rond de pelgrims heeft gesteld.

Deze beslissing heeft meteen een grote polemiek veroorzaakt zodat het ministerie haar beslissing “on hold” heeft geplaatst. Het verbod had immers slechts betrekking op groepen en niet op individuele bedevaarders.

Volgens het schrijven dient voortaan elke aanvraag tot toestemming om een groep in Israël te ontvangen, vergezeld te zijn van een “een formulier dat het engagement bevestigt om geen groepen te vergezellen in Samaritaans Judea”. De brief verwijst daarbij uitdrukkelijk naar overnachtingen in Bethlehem. Tal van groepen maken immers, hetzij om economische redenen hetzij uit solidaire overwegingen met de christenen aldaar, de keuze om ondanks de ongemakken van de check point, een nacht in Bethlehem door te brengen in plaats van naar Jeruzalem terug te keren.

Het is niet de eerste keer dat Israël poogt de pelgrims te ontmoedigen om Cisjordanië te bezoeken. Deze druk bestaat al jaren. Reeds in 2004 rapporteerde Asia News een soortgelijk voorval: “Israëlische functionarissen verspreidden onder groepen pelgrims prospectussen waarin stond dat ze welgekomen waren in Israël, maar dat een bezoek aan de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden verboden was.”

De reisagentschappen zijn ongerust en sedert het PIBA stelde dat het om een vergissing ging, wachten ze nog steeds vol ongeduld op een schrijven dat hen werd beloofd en dat de situatie zou uitklaren.

Bron: Terrasanta.net.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter