Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Belgie-in-diepe-rouw
        België in diepe rouw

België in diepe rouw


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 23 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

De Belgische Landscommanderij en al haar leden drukken hun diepe afkeer uit en geven uiting aan hun emotie na de verschrikkelijke terroristische aanslagen die dinsdagmorgen in België en heel in het bijzonder in Brussel hebben plaats gehad.

In deze Goede Week waarin de Ridders en de Dames zich op de dood en de verrijzenis van Christus voorbereiden, vertrouwen zij alle slachtoffers aan Gods oneindige barmhartigheid toe. Zij nodigen alle mannen en vrouwen van goede wil uit om al diegenen die zich getroffen weten in hun gebed op te nemen. In het bijzonder vragen wij om een gebed voor de mensen die bij deze aanslagen onschuldig het leven lieten, alsook voor de gewonden, hun familie en vrienden en voor hen die zich van dichtbij of veraf door deze gruwel geraakt weten.

Zij spreken hun grote dank uit voor elkeen die blijken van solidariteit hebben betuigd en die zich in gebed met de Belgische bevolking en de Belgische, Luxemburgse en Spaanse Landscommanderijen hebben verenigd.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter