Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Beit-Gemal-Solidariteitsbezoek-van-een-groep-Joden-na-de-grafschending
        Beit Gemal: Solidariteitsbezoek van een groep Joden na de grafschending

Beit Gemal: Solidariteitsbezoek van een groep Joden na de grafschending

BEIT GEMAL – Eind vorig jaar heeft een groep nog niet geïdentificeerde vandalen tal van graftomben op het Salesiaans kerkhof van Beit Gemal geschonden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 7 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Op vrijdag 22 januari kwam een groep Joden – zij waren met ruim zestig personen – hun ongenoegen en hun droefheid uitspreken ten aanzien van deze recente vandalenstreek. Tegelijk drukten zij ten aanzien van de Salesianen hun verbondenheid en hun solidariteit uit.

Na een welkomswoord vanwege de overste van het Salesiaans klooster begaf de groep zich naar het kerkhof waar de werkzaamheden voor het herstel van de schade reeds zijn begonnen. De bezoekers wilden daarna aan de toegang tot het klooster ook een olijfboom planten om zich vervolgens naar het heiligdom van de Heilige Stefanus en de tentoonstelling over de geschiedenis van deze memorabele plaats te begeven. Ze werden hierbij door Beni Salzberg en een Salesiaanse broeder begeleid.

Het sterkste moment van deze ontmoeting was ongetwijfeld toen een van de bezoekers het woord nam. Hij herinnerde aan het bezoek van Paus Franciscus aan de Grote Synagoge in Rome op zondag 17 januari. Toen richtte de Paus zich tot de Joden als ware het zijn “oudere broers en zussen”. Maar precies op dezelfde dag besmeurden mensen van slechte wil nog maar eens met beledigende opschriften ten aanzien van de christenen de muren van de kerk van Maria Ten Hemelopneming in Jeruzalem.

De Paus onderlijnde toen met heel veel emotie hoe de relaties tussen Joden en christenen de voorbije halve eeuw aanzienlijk waren verbeterd. Hij herinnerde in het bijzonder aan het document dat recent, op 10 december, was gepubliceerd. Daarin riep hij de katholieken op om ten aanzien van de Joden geen initiatieven tot bekering te ondernemen. Tegelijk herinnerde hij hen eraan dat zij reeds gered waren door de religie van hun voorouders na te volgen.

De groep die aan de basis van dit solidair initiatief lag, behoort tot een organisatie die in 2011 is opgericht en die de strijd tegen elke vorm van racisme in Israël tot doel heeft. De actie verliep tevens in coördinatie met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven.

De initiatiefnemende organisatie heet “TAG MEIR” (light tag), dit als opposant van een andere organisatie van ultra-nationalistische kolonisten die zich “TAG MEHIR” (price tag) noemt. Dit is hun handmerk wanneer zij moskeeën of christen plaatsen vandaliseren (Tabgha, Beit Gemal, Latroun, Maria Ten Hemelopneming…). Het woord “Mehir” betekent “de prijs die de Israëlische overheid moet betalen”. Volgens de ultra nationalisten maken de autoriteiten zich op die manier schuldig aan favoritisme.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter