Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bedevaart-van-de-Portugese-Landscommanderij-naar-het-Heilig-Land
      Bedevaart van de Portugese Landscommanderij naar het Heilig (...)

Bedevaart van de Portugese Landscommanderij naar het Heilig Land

JERUZALEM – Op zondag 31 januari bereikten onze vrienden van de Portugese Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem het Heilig Land voor hun tweejaarlijkse bedevaart.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 21 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Dit jaar telde de bedevaart 67 deelnemers. Op 7 februari zou Mgr. William Shomali, Patriarchaal Vicaris, aan het Heilig Graf de nieuwe kandidaat-ridders de investituur toedienen.

Tijdens zijn homilie sprak de bisschop ten aanzien van de commanderij zijn dank uit “voor hun morele, spirituele en materiële steun aan het Heilig Land.” Hij onderlijnde tevens het geluk en het privilege “om in de nabijheid van het Heilig Graf de investituur te mogen ontvangen. Het is immers precies op deze plaats dat Christus ter dood werd gebracht en is verrezen. Het is net hier dat de Liefde de haat overwon en dat het licht de duisternis verdreef.”
Dr. Nuno Van Uden, Portugees Landscommandeur leidde de delegatie en werd hierbij vergezeld door zijn kanselier en zijn geestelijke ceremoniaris.

Op 8 februari organiseerde het Latijns Patriarchaat een plechtigheid die door de Latijnse Patriarch Mgr. Fouad Twal werd voorgegaan. Hier ontvingen 27 ridders de pelgrimsschelp, symbool van hun doopsel en van hun lidmaatschap van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De Patriarch dankte de Portugese Landscommanderij voor het warm onthaal dat hem naar aanleiding van zijn bezoek aan de heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in mei 2014 te beurt viel. Hij mocht daar de mis opdragen en werd er door een volksmassa van maar liefst 300.000 mensen verwelkomd. Eveneens tijdens dit bezoek viel hem de eer te beurt om uit de handen van de President van de Portugese Republiek het Erekruis van Verdienste te mogen ontvangen.

In het kader van de bedevaart bezochten de ridders en dames van de Orde drie projecten die door hun landscommanderij worden gesubsidieerd: de zaal voor fysiotherapie te Beit Afram, het bezinningshuis van Taybeh, de tuin van Deir Rafat, Onze-Lieve-Vrouw van Palestina en tenslotte de instellingen van het Bureau ter Bevordering van de Projecten van de Zetel van het Patriarchaat van Jeruzalem.

Gedurende de hele bedevaart benadrukte de Landscommandeur hoe belangrijk het voor de ridders is om op bedevaart naar het Heilig Land te trekken. Op die wijze raken zij ten volle vertrouwd met de wortels van hun geloof en de werken van het Patriarchaat. Tevens ervaren zij op die manier aan de lijve het resultaat van hun bijdrage aan de talrijke projecten waarvan de lokale christen gemeenschappen genieten.

Saher Kawas voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter