Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Basiliek-van-de-Geboorte-restauratie-onthult-schitterende-kunstwerken
        Basiliek van de Geboorte: restauratie onthult schitterende kunstwerken

Basiliek van de Geboorte: restauratie onthult schitterende kunstwerken

BETHLEHEM – Sedert twee jaar hebben in de Geboortekerk restauratiewerken plaats. Deze kerk is een van de oudste en meest symbolische kerken ter wereld. Even een histo-rische terugblik op de monumentale houten deur en op de mozaïeken die de muren van het schip van de kerk sieren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 14 november 2015
  • réagir
  • 1 stem

De houten poort

Bij het voorbijgaan van de Poort van de Nederigheid buigen de gelovigen en de bezoekers het hoofd als teken van eerbied voor het Kind in de kribbe. Juist tegenover de deur bevinden wij ons tegenover de hoge houten deuren die het voorportaal en het schip van elkaar scheiden. Deze zijn doorheen de tijden door stof en rook uit de olielampen vervuild geraakt. Dank zij de restauratiewerken kunnen de bezoekers heden hun schoonheid, die tot op heden zo sterk ver-waarloosd werd, opnieuw aanschouwen en bewonderen.

De poorten werden door twee gelovige Armeniërs vervaardigd en waren in 1227 een geschenk van de Armeense vorst Hethum I. Ze werden aan de toegang in het midden bij de Koninklijke Poort geplaatst. De deuren waren prachtig met kruisen en gegraveerde elementen versierd, en het bovenste deel bevat Arabische en Armeense inscripties.

De Armeense inscriptie wordt als volgt vertaald:
“In het jaar 676 werd de poort van de Heilige Moeder van God door de inspanningen van Vader Abraham en Vader Arachel tot stand gebracht. Dit was ten tijde van de Armeense ko-ning Hithum, zoon van Constantijn. Moge God mededogen hebben met de scheppers (van dit werk).”
De inscriptie in het Arabisch laat zich als volgt lezen :“Deze poort kwam met de hulp van Allah (moge hij worden geprezen) ten tijde van onze meester Sultan al-Malik al Mu’azzam tot stand op datum van (in de maand van) Muharram in het jaar 624 (hetzij in december 1226, hetzij in januari 1227).”

Bij het lezen van de Arabische inscriptie kan het lijken dat al-Mu’azzam aan de basis zou lig-gen van de bouw van de poorten, maar ondertussen is het zeker dat het project niets met hem heeft te maken en dat hij slechts werd vermeld omdat hij ten tijde van de bouw regeerde.

De mozaïeken

Eenmaal voorbij de houten deuren komt de bezoeker in het schip van de basiliek. Bij het be-kijken van de muren kan hij een geheel van mozaïeken bewonderen die uit de XIIde eeuw dateren en die de noordelijke en zuidelijke muren bedekken.

Tussen de vensters bevindt zich een geheel van zes engelen wiens blikken op de kribbe zijn gericht. De engelen waren oorspronkelijk met twaalf. Heden blijven er slechts zeven over. In maart l.l. werd er tijdens de restauratie inderdaad een zevende engel ontdekt, die met een laag plaaster was bedekt. De restaurateurs zijn van mening dat het gips over de mozaïek werd ver-spreid om te beletten dat deze zou neervallen. De mozaïeken zijn het werk van de miniaturist Basile Pictor en kwamen in 1169 tot stand. Zijn naam is op de derde engel rechts op de noor-delijke muur terug te vinden. Het aanbrengen van het plamuur over de zevende engel gebeur-de in de XIXde eeuw, waar er vervolgens nog een laag gewone verf werd over aangebracht.

Destijds gebruikten de mozaïekmakers Byzantijnse technieken voor de realisatie van hun werk. Er zijn dus drie lagen aanwezig: de voorbereidende laag die doorgaans een stenen basis was. Een laag mortel die enigszins op lijm gelijkt. Tenslotte volgde de laag mozaïeksteentjes (tesselles).

De mozaïekmakers hadden als gewoonte een schets te tekenen waarbij zij voor de “tesselles” een verschillende kleur gebruikten. Tesselles zijn de mozaïekkubusjes (van het Latijnse woord “tesserae”: dit zijn kubussen of vierkante blokjes die de samenstellende delen van een mozaïek zijn). Deze waren doorgaans van steen, glas of metaal (of van goud) die als vierkant of als driehoek waren gesneden.

Een zeer innovatieve techniek bij het aanbrengen van de mozaïekblokjes op de hoge muren bestond erin om stukjes goud of zilver in de engelen te verwerken. Dit procedé versterkte de reflectie van het licht uit de vensters die de engelen scheiden,. Dit maakte tevens een betere verlichting van de basiliek toe. Doorheen de eeuwen gingen tal van mozaëksteentjes van de engelen verloren. De restaurateurs compenseren deze door de ontstane openingen met plamuur te vullen en vervolgens via een graveertechniek de bezoeker een idee te geven van hoe de mozaïeken er oorspronkelijk hebben uitgezien.

De mozaïeken in het middendeel van de zuidelijke muur vermeldt de namen van de voorou-ders van Jezus die aan het Lucas evangelie (3: 23-38) zijn ontleend, terwijl de mozaïeken in het middendeel van de noordelijke muur de geslachtslijst van Christus volgens Mattheus (1: 1-7) weergeeft.

Heden ten dage zijn nog slechts zeven van de voorouders met hun naam in het Latijn te herkennen.

De zuidelijke en noordelijke muren bevatten teksten in het Grieks en in het Latijn, omgeven door geometrische motieven die door acanthusbladeren, kandelaars en wierookvaten van oecumenische of lokale synodes worden gescheiden.

Saher Kawas pour www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.



Algemeen

newsletter