Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/BARNABE-KAMP

BARNABÉ-KAMP

Dit kamp dat door de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wordt georganiseerd heeft tot doel om scholieren en studenten van het College van de Broeders te Jeruzalem te animeren. Dit gebeurt door middel van tal van activiteiten die in het Frans worden georganiseerd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

Het gaat onder meer over sportactiviteiten, toneel, knutselen, diverse spelmomenten…). Men verblijft in de gebouwen van de school en neemt daar ook de maaltijden. Dit kamp richt zich tot alle jongeren vanaf de leeftijd van 17 jaar en zal doorgaan van 1 tot en met 16 augustus 2021.

De late namiddagen en de weekends worden onder meer voorbehouden voor de ontdekking van de belangrijkste Bijbelse plaatsen, zoals bijvoorbeeld Bethlehem, Nazareth, Jeruzalem…), maar er is evengoed tijd voor ontspanning zoals een bezoek aan de Dode Zee en een overnachting in de woestijn. Maar er is eveneens tijd voor ontmoetingsmomenten met de Palestijnse christenen, voor een bezoek aan een rusthuis en aan een christen gezin.
Het kamp ontplooit zich in een broederlijke sfeer en in een geest van volkomen wederzijds respect. Elke ochtend is er gelegenheid om een gebedsmoment mee te maken.

Rekening houdend met de wisseling van de geldkoers en met de prijs van de vluchten, zal de prijs het bedrag van € 700 niet overschrijden. In deze prijs is zowel de vlucht, de verblijfskost, de maaltijden, de huur van de auto voor de verplaatsingen en de geplande bezoeken vervat.

Inschrijvingsvoorwaarden:

Het persoonlijk afsluiten van een reis- en bijstandsverzekering voor het buitenland
In het bezit zijn van een reispas met een geldigheidsduur tot minimum februari 2022
Het overschrijven van de kostprijs op een financiële rekening die later zal worden meegedeeld
Een wezenlijk respect voor de geest waarin dit kamp wordt georganiseerd

Contact : Florence Otten, 0472/39.00.45, ottenf chez gmail.com

Foto: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter