Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Antonio-Barluzzi-de-architect-die-de-mysteries-van-het-leven-van-Christus
        Antonio Barluzzi: de architect die de mysteries van het leven van Christus (...)

Antonio Barluzzi: de architect die de mysteries van het leven van Christus plechtig herdenkt

VIDEO – Op weg naar de Bijbelse plaatsen komt men tijdens een bedevaart talrijke kerken uit de XXste eeuw tegen. Ze zijn alle ontworpen door dezelfde architect, Antonio Barluzzi. Hij komt uit een Romeins burgergezin dat reeds generaties lang ten dienste stond van de Heilig Stoel. Zijn overgrootvader was de secretaris van Paus Pius IX en zijn grootvader was verantwoordelijk voor alle werkzaamheden aan de Sint-Pietersbasiliek. Antonio’s moeder, Maria Vici, was een afstammeling van Antonio Vici, een van de eerste tochtgenoten van de Heilig Franciscus.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2018
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

Fr. GUISEPPE GAFFURINI, ofm
Geestelijke mentor van een groep pelgrims

De volstrekte toewijding van de Heilig Stoel en de liefde tot Franciscus vormen zowat de twee coördinaten die heel het werk van Barluzzi zouden leiden en ondersteunen. Alleen de roeping tot volkomen dienstbaarheid ter ere van Gods Glorie kan het titanenwerk van Barluzzi verklaren.

De bedoeling van Barluzzi lag er niet in om bij een vrij algemene architectuur te blijven steken, maar zijn verlangen bestond erin om de goddelijke kern van de mysteries van Christus op een zichtbare wijze te vertalen. Hij wou dat de pelgrims de meest intense gevoelens van het mysterie van Christus zouden ervaren die hij in zijn bouwwerken plechtig herdacht. Hij wou dat de pelgrims in zijn heiligdommen op een of andere manier de oude ervaring zouden beleven van de bedevaarten van zovele christenen gedurende de voorbije twee eeuwen.

Fr. GUISEPPE GAFFURINI, ofm
Geestelijke mentor van een groep pelgrims

Zijn architectuur wil enerzijds de vertaling zijn van het mysterie dat op die plaats herdacht wordt en wil tegelijk ook de archeologische sporen respecteren die getuigen zijn van de betrouwbaarheid van de bewuste heilige plaats. Dit is de basisfilosofie van waaruit hij het heiligdom ontwerpt waarin hij ten volle aansluiting zoekt met het verleden.

40 jaar van onvermoeibare inzet en toch twee negatieve resultaten

Fr. GUISEPPE GAFFURINI, ofm
Geestelijke mentor van een groep pelgrims

De basiliek van het Heilig Graf had in de jaren 50 van de vorige eeuw nog niet haar huidige aanblik… Ze stond volledig in de steigers en moest door een architraaf worden ondersteund. De pauselijke afgevaardigde Barluzzi had de bedoeling een basiliek van het Heilig Graf op te trekken die het grootste mysterie van het leven van Jezus plechtig zou herdenken.

Maar dé levensdroom van Barluzzi was de bouw van het Heiligdom van Maria Boodschap in Nazareth. Daar stak hij al zijn geesteskracht in en wist hij een schitterend project voor te stellen.

Fr. GUISEPPE GAFFURINI, ofm
Geestelijke mentor van een groep pelgrims

Helaas, het zou het project van ingenieur Muzio zijn dat uiteindelijk werd verkozen. Dit betekende voor Barluzzi een bittere ontgoocheling en hij zou zijn leven beëindigen als Romeins afgevaardigde bij de Custode. Ook vandaag nog wordt hij als een wezenlijk deel van de geschiedenis van de Custode in het Heilig Land beschouwd.

FR. Virgilio Corbo schreef: “Antonio Barluzzi beschouwde zijn architecturale activiteiten in het Heilig Land als zijn ultieme missie die hem door de hemel was toevertrouwd. Hij was er met zijn artistiek hart helemaal aan verbonden. Hij zocht in de mysteries van de Verlossing de inspiratie die hem toeliet om in zijn architectuur de ware zin van het mysterie tot uitdrukking te brengen.”

Fr. GUISEPPE GAFFURINI, ofm
Geestelijke mentor van een groep pelgrims

Pelgrims moeten weten dat zij precies dank zij de 40 jaar van intense en onvermoeibare arbeid van deze architect de mysteries van Christus kunnen beleven en op de plaatsen waar Jezus deze heeft beleefd plechtig kunnen herdenken.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter