Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Algemeen-Reglement-omtrent-de-Bescherming-van-ons-Databeheer
      Algemeen Reglement omtrent de Bescherming van ons Databeheer

Algemeen Reglement omtrent de Bescherming van ons Databeheer


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 juni 2018
  • réagir
  • 1 stem

Waarde lezers en bezoekers van onze website

De Algemene Reglementering van de Bescherming van onze Data (ARBD) is op 25 mei 2018 in voege getreden. Je hebt via e-mail of eenvoudige briefwisseling ongetwijfeld reeds een toevloed aan raadgevingen ontvangen die u de wijzigingen binnen dit algemeen Europees reglement hebben kenbaar gemaakt. Dit reglement behartigt in het bijzonder de waarborgen betreffende uw rechten binnen het domein van het databeheer, dit zowel wat betreft het recht op raadpleging, rechtzetting en verwijderen ervan.

Een fundamenteel gegeven binnen de bescherming van uw gegevens berust op uw expliciete toestemming tot het opslaan van de data en de garantie dat deze in alle vertrouwelijkheid, strikte veiligheid en beperkt in de tijd zullen gehanteerd worden. Dit betreft evenzeer de gegevens waarover wij nu reeds beschikken en die heden nader worden omschreven in de verklaring omtrent de bescherming van de privacy, (HIER te raadplegen)
Van bij de start van onze Nieuwsbrief (of Newsletter) die de informatie en communicatie aankondigt die aan de website van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is verbonden, is voorzien dat men zich hiervoor via het geëigend document op onze website dient in te schrijven en dat men zich op eender welk moment via een link onderaan de Nieuwsbrief opnieuw kan uitschrijven. De enige gegevens die nadien nog bewaard blijven zijn uw e-mailadres, naam en voornaam.

Wij houden ons verder graag ter uwer beschikking voor elke bijkomende vraag of verdere precisering die via een eenvoudig schrijven (adres: Basiliekvoorplein 1, B-1083, Brussel) of via e-mail aan de Belgische Landscommanderij zou richten. Wij danken u van harte voor het vertrouwen en wij wensen u een aangename ontdekkingstocht toe doorheen de vele artikels op de website.

De Webmaster

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter