Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Alarmkreet-van-Caritas-over-de-Gazastrook
        Alarmkreet van Caritas over de Gazastrook

Alarmkreet van Caritas over de Gazastrook

GAZA – Naar aanleiding van deze vastenperiode heeft de stichting Caritas International een dringende alarmkreet gelanceerd voor de Palestijnen in de Gazastrook. Deze leven in uiterst onmenselijke omstandigheden zowel op economisch vlak als inzake gezondheid.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 maart 2019
  • réagir
  • 0 stem

Caritas is een katholieke confederatie die 160 antennes groepeert die zowat over de hele wereld verspreid zijn. Dit jaar richt hun oproep zich vooral op de economische moeilijkheden en de gezondheidsproblematiek die de Palestijnen in de Gaza meemaken. De Gazastrook is 40km lang en zowat 6 à 12 km breed. 900.000 van de 2 miljoen inwoners hebben dringend hulp nodig. Rachel Felgines van het Departement Noodhulp van Caritas International verduidelijkt ons de extreme situatie in de Gazastrook.

Een gezondheidscrisis zonder voorgaande

Het is vooral inzake gezondheidszorgen dat Caritas zich bijzonder ongerust maakt. Met haar drie gezondheidscentra en meerdere mobiele teams vormt het programma van de gezondheidszorgen een van de belangrijkste opdrachten van Caritas Jeruzalem. Daar komen nog de zendingen voor sociale en juridische bijstand, alsook voor vorming en voedselveiligheid bij. Maar Caritas Jeruzalem is het meest bezorgd omdat zij haar gezondheidsprogramma niet langer meer op peil kan houden. In november 2018 deelde het Ministerie van Volksgezondheid mee dat 39% van de voorraad geneesmiddelen voor de verlening van de primaire gezondheidszorgen binnen de maand zou opgebruikt zijn. Meer nog, Caritas stelt dat er belangrijke onderbrekingen zullen komen in het aanvullen van de voorraden. De ziekenhuizen van de overheid verwachten dat 57% van de geneesmiddelen voor de eerste zorgverlening zal ontbreken.

De nationale ziekenhuizen zitten propvol patiënten en zijn niet langer in staat om nog de vele mensen die door de Israëlische ordediensten bij manifestaties verwond raken, op te nemen. Veel gewonden wenden zich dan ook tot de ziekenhuizen van Caritas. Een groot aantal letsels zijn het gevolg van de harde confrontaties met de Israëlische strijdkrachten. Volgens de UNO zijn 44% van de geregistreerde verwondingen kogelletsels. Caritas bevestigt dit. Zo werden er bij de recente protestacties tegen de blokkade meer dan 250 Palestijnen gedood en raakten er 26.000 door de Israëlische soldaten gewond. De confederatie vermoedt dat de kosten van de meest dringende nood aan geneesmiddelen voor de kwetsbaarste groepen in de Gazastrook ongeveer 32 miljoen dollar zullen bedragen. Volgens Rachel Felgines gaat het hier om een ware humanitaire tragedie.

Een veelheid van oorzaken

Vooreerst kan Gaza geen afdoend antwoord formuleren op de snelle aangroei van de bevolking (met gemiddeld ongeveer 5,7 geboorten per vrouw). De Gazastrook is, volgens Rachel Felgines met haar twee miljoen inwoners op zo’n beperkte oppervlakte zowat het meest overbevolkt gebied ter wereld.

De Wereldbank op haar beurt wijst op de gevolgen van het ineenstorten van de economie in de Gazastrook als gevolg van de blokkade die sedert 2007 door Israël en Egypte is ingesteld. Zo komt er bovenop de tastbare armoede in de regio nog eens een bijzonder hoge graad van werkloosheid. Het gevolg hiervan is dat 80% van het inwonersaantal van Gaza bij de armoededrempel leeft, wat zelfs op wereldvlak een indrukwekkend cijfer is.

Bovendien vermindert de internationale humanitaire hulp stelselmatig. Zo zette het Amerikaans Agentschap voor internationale ontwikkeling (USAID) begin februari een punt achter haar hulp aan de Palestijnen in Gaza en in Jordanië. Ook het voorbije jaar werden enkele honderden miljoenen dollars aan hulp die Washington reeds aan de Palestijnen had toegekend terug ingetrokken. De groepen die voor humanitaire hulp instaan en in het verleden door de USAID werden gefinancierd, verkeren dan ook in grote moeilijkheden. Caristas stelt dat “volgens experten het verbreken van de humanitaire hulp fatale gevolgen zal hebben voor het leven in de Gazastrook. En de levensomstandigheden zijn nu reeds heel precair.” Rachel Felgines spreekt dezelfde taal: “de situatie dreigt in de komende maanden alleen maar erger te worden.”

Het uitgebreid project van Caritas dat zich tot dertien gemarginaliseerde zones richt, zorgt nu reeds voor een bevolking van ongeveer 220.000 mensen. Als gevolg van het terugtrekken van de hulp vanwege USAID zullen hier nog drie nieuwe zones aan toegevoegd worden.

De vasten zet aan tot meer bewustwording

Voor Zuster Bridget Tigle, directrice van Caritas Jeruzalem, is onverschilligheid de belangrijkste vijand van deze aanslepende situatie. “De feiten zijn genoegzaam gekend. Ze zijn zelfs zodanig gekend dat het geweten in de wereld er met de jaren aan gewoon is geraakt en immuun is geworden voor de verschrikkingen die een bevolking vanwege een bezetter en onderdrukker gedurende meer dan vijftig jaar moet ondergaan.” Dat stelt zij in de oproep vanwege Caritas. Rachel Felgines vult dit nog aan: “Men is er zo aan gewoon geraakt, dat men dit alles gewoonweg vergeet.”

Colombe de Barmon voor vaticannews.va

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter