Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Akko-Saint-Jean-d-Acre-1245
      #Akko – Saint Jean d’Acre

#Akko – Saint Jean d’Acre

HEILIG LAND – Akko is de Hebreeuwse naam van deze prachtige site die voorkomt op de lijst van het Unesco-Werelderfgoed en die doorgaans grotere bekendheid geniet onder de naam “Saint-Jean d’Acre”, genoemd naar de Orde van de Hospitaalridders van de Heilige Johannes van Jeruzalem. Deze stichtte hier een hospitaal om er de talrijke pelgrims in het Heilig Land op te vangen en te verzorgen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 januari 2018
  • réagir
  • 0 stem

Omwille van haar bijzondere ligging op een schiereiland aan een natuurlijke baai en door diepe wateren omgeven, kreeg de stad tussen 1104 en 1291 internationaal groot belang, vooral dan als hoofdstad van het rijk der Kruisvaarders van Jeruzalem, nadat hier de belangrijkste haven van het Heilig Land verrees. De restanten van deze kruisvaarderstad zijn overigens zowel ondergronds als bovengronds grotendeels ongeschonden gebleven. De stad is een uitzonderlijk goed bewaarde weergave van de toenmalige ruimtelijke ordening.

Na een lange tijd van verval, tijdens dewelke de stad desalniettemin de belangrijkste toegangshaven bleef voor de christen pelgrims die zich naar Jeruzalem begaven, kende Akko in de XVIIIde eeuw een heropleving als hoofdplaats van dit deel van het Ottomaanse Rijk. De huidige stad is met zijn citadel, zijn moskeeën, zijn karavaanserai’s en publieke baden bovendien een typisch voorbeeld van een versterkte stad uit de tijd van de toenmalige Ottomaanse periode.

Van bij onze aankomst met de bus werden wij getroffen door de massieve verdedigingstorens en de imposante ommuring die ook vandaag nog de oude stad omringt. Ondanks de aanwezigheid van een audio-gids-installatie, die ons stap voor stap doorheen de reusachtige citadel begeleidde, raakte onze groep steeds meer verspreid. Elkeen poogde nog zo goed en zo kwaad als het kon het wegkwijnend geluid van de verklarende uitleg bij de site op te vangen terwijl men in dit enorme gebouw stilaan dreigde alle zin voor oriëntatie kwijt te raken. Deze kleine technische storing kon ons evenwel niet beletten in vervoering te raken door deze site die zo’n rijke historiek in zich draagt. De ruimten zoals de refter of de grote ridderzaal wisten met hun buitengewoon imposante afmetingen iedereen te imponeren. Om uiteindelijk de citadel te verlaten en de groep in een klein winkelstraatje bij een lokaal biertje (van het vat) terug te vinden, moesten we wel eerst nog door een lange ondergrondse tunnel, dezelfde als deze die destijds bij de val van de citadel in 1291 voor de evacuatie van de kruisridders had gediend.

Alvorens we nog een kort bezoek aan de Al Jezzarmoskee brachten, liepen we eerst nog even langs de baden van Akko, die destijds een zeer goede reputatie genoten. Het daaropvolgend middagmaal werd door iedereen van harte verwelkomd.

Charles-Antoine Uyttenhove

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter