Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Afsluiting-van-de-vormingscyclus-van-de-jonge-ridders-en-dames-van-de-Belgische
        Afsluiting van de vormingscyclus van de jonge ridders en dames van de (...)

Afsluiting van de vormingscyclus van de jonge ridders en dames van de Belgische Landscommanderij

Gent – Het was in Gent dat een groep jongeren binnen de landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in schoonheid een punt zette achter hun vormingscyclus 2018 met als thema “het zinvol vieren van de Eucharistie”.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 januari 2019
  • réagir
  • 0 stem

We schrijven zaterdag 10 november wanneer de “bruis in het water” van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem op het Sint-Pietersplein te Gent neerstrijkt. De jongere leden (-45 jaar) van de orde verzamelden zich in de International Club of Flanders voor het laatste deel van de studiereeks over de eucharistieviering. Het is immers zo dat de ridders en dames van de ridderorde een veelvoudig engagement aangaan. Daar is vooreerst natuurlijk de materiële en geestelijke steun die zij aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestina en Jordanië) verlenen. Zij engageren zich eveneens tot bijstand en ondersteuning van hun lokale parochies en hun eigen diocees. Maar het behoort eveneens tot hun engagement om in het kader van de verdieping van hun geloof en hun geloofsleven hun kennis over het geloof, religie en liturgie te verruimen.

In dat kader hebben de jonge ridders en dames in 2018 een cyclus rond het thema “Eucharistie vieren” opgezet. De studiedagen hadden telkens in een ander diocees plaats en op zaterdag 10 november was het de beurt aan het bisdom Gent om als laatste gastheer te fungeren. Mgr. Jean-Kockerols, hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, vicariaat Brussel, en Grootprior van de Belgische Landscommanderij, zou deze laatste studiedag in de reeks leiden. Hij ging dieper in op het tweede deel van de eucharistieviering, met name de bereiding van het altaar, de offergaven, de prefatie en het eucharistisch gebed. Hij legde daarbij grote nadruk op de houding van de gelovige, iets wat naar zijn mening toch wel vaak wordt verwaarloosd. “Verheft uw hart – wij zijn met ons hart bij de Heer” maar vaak blijft iedereen gewoon zitten. Hoe kan iemand nu zijn hart verheffen wanneer het lichaam niet de minste opwaartse beweging maakt? Samen met alle engelen en heiligen zingen we het “sanctus”. Maar velen mompelen gewoon wat binnensmonds: “heilig, heilig, heilig”... Maar als er iets is wat we in de eucharistieviering uitbundig moeten zingen dan is het toch wel het “alleluja” en het “sanctus” .

Na het gezongen middaggebed in de O.L.V.-Sint-Pieterskerk en de lunch in de club, sloten we na het post-communio, dit is de manier waarop we de communie ontvangen, het studiegedeelte af met de zegen en de wegzending met als toevoeging nog een Marialied.

Gent is een stad aan en van het water. Het zou dan ook zonde geweest zijn om van de samenvloeiing van de Schelde en de Leie geen gebruik te maken. Dus namen we de taxiboot van aan de Blandijnberg richting Korenlei. We wandelden naar de Sint-Baafskathedraal voor een bezoek aan de bovenkerk, de crypte en het Lam Gods. Om 17 uur werden we ten huize van de bisschop van Gent; door monseigneur Luc Van Looy himself ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk stuk (door de huishoudster) zelfgebakken appelcake. Nog even snel de eretrap op voor een glimp van de neogotische huiskapel en dan traditiegetrouw nog even tijd nemen voor een foto met monseigneur Van Looy.

Hierna vierden we samen feestelijk en plechtig de Eucharistie in de Sint-Jacobskerk. Mgr. Van Looy, Mgr. Kockerols en onze pastoor-deken Jürgen François concelebreerden samen de Mis en men zag dat het goed was. We zijn E.H. Deken in het bijzonder dankbaar voor zijn gastvrijheid in drie van zijn parochiekerken op één dag tijd.

Geestelijk gevoed door het Woord en het Lichaam van Christus, mocht ik als gastheer iedereen van harte uitnodigen voor een kaas- en wijnavond bij mij thuis in het Hotel Erasmus aan de Poel, in hartje Gent. Het is kenmerkend voor de ordeleden om samen te leren, te bidden, te geven, te eten en te drinken en ons zo over alle grenzen heen in vriendschap als broeders en zusters met elkaar verbonden te weten.

Peter Broos

(n.v.d.r.: het was ons bijzonder aangenaam om de afsluitende Eucharistieviering mee te kunnen beleven. Dit was voor ons evenzeer een moment van verdieping waarin we als “minder jonge” ridder en dame van de Orde mee konden genieten van dit inspiratievol moment. Alleen moest ik toch even aan het evangelisch verhaal van “de onwillige bruiloftsgasten denken”. Zovelen zijn uitgenodigd, zo weinig zijn er gekomen. En ik boog stilletjes het hoofd, bij de gedachte hoe vaak ikzelf als “onwillige bruiloftsgast niet op het appel aanwezig was!

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

Documents joints

newsletter