Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Actualiteit-De-Paus-heeft-het-ontslag-van-Mgr-Maroun-Lahham-aanvaard
        De Paus heeft het ontslag van Mgr. Maroun Lahham aanvaard

De Paus heeft het ontslag van Mgr. Maroun Lahham aanvaard

In het midden Mgr. Maroun Lahham, Latijns Patriarchaal Hulpbisschop voor Jordanië ©Marcin Mazur/Catholic Church England and Wales

  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 februari 2017
  • réagir
  • 0 stem

Bijna gelijktijdig publiceerden het persbureau van de Heilige Stoel en de internetsite van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem door middel van een communiqué de aanvaarding van het ontslag van Mgr. Maroun Lahham.

De benoeming door de Paus van Mgr. Pierbattista Pizzaballa tot Apostolische Administrator belast met de voorbereiding van de patriarchale opvolging vormde een eerste donderslag. Het ontslag van Mgr. Maroun Lahham was de tweede.

Het nieuws is een complete verrassing. Mgr. Lahham werd op 68-jarige leeftijd nog getipt als mogelijke opvolger voor Mgr. Fouad Twal die als Latijns Patriarch in Jeruzalem de leeftijdsgrens had bereikt. Maar de Heilige Vader verkoos om een Apostolische Administrator aan te stellen die met de voorbereiding van de opvolging zou worden belast. Maar de naam van Mgr. Maroun bleef als mogelijke kandidaat-opvolger circuleren.

Verschillende hypothesen om dit ontslag enigszins te begrijpen, zullen hun weg zoeken.

Sedert de aanstelling van een Apostolische Administrator begon men eraan te twijfel of er boven het Latijns Patriarchaat geen wolken samentroepten. Financiële zorgen leken de rode draad in de problemen die om een oplossing vroegen. Maar de keuze van de Paus om op een “vreemde” – in ieder geval een niet-Arabier – beroep te doen, had oude wonden opnieuw geopend. Terwijl de gelovigen in wezen deze beslissing onderschreven en hun nieuwe Italiaanse bisschop een mooi onthaal hadden bezorgd, waren er toch enkele gelovigen – en samen met hen ook enkele priesters – die aan hun ontgoocheling uiting hadden gegeven en hun verbazing omtrent deze keuze via een schrijven aan de Heilige Vader kenbaar hadden gemaakt.

Wat ook de beweegredenen mogen zijn die tot dit ontslag aanleiding hebben gegeven, het is wenselijk dat de Latijnse Kerk in het Heilig Land opnieuw de sfeer van sereniteit in het Nabije Oosten weet terug te vinden.


Mgr. Maroun Lahham werd op 20 juli 1948 in Irbed (Jordanië) geboren. In 1972 werd hij priester gewijd en in 2005 tot Bisschop van Tunis aangesteld. In januari 2012 keerde hij als hulpbisschop naar Jordanië terug. Hij is titulair bisschop van de kathedraal van Madaba.

Bron: terrasanta.net d.d. 4 februari 2017

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter