Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Aartsbisschop-Pizzaballa-bedankt-Orde-van-Heilig-Graf-voor-haar-steun-en
      Aartsbisschop Pizzaballa bedankt Orde van Heilig Graf voor haar steun en (...)

Aartsbisschop Pizzaballa bedankt Orde van Heilig Graf voor haar steun en solidariteit


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 oktober 2020
  • réagir
  • 0 stem

In de voorbije vier jaar heb ik als Apostolische Administrator van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem persoonlijk de belangrijke rol van de Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem voor onze kerkgemeenschap kunnen ervaren. Dit is niet enkel het geval in het kader van onze educatieve en pastorale activiteiten, maar geldt in het algemeen voor het leven in ons Patriarchaat als geheel.

Vier jaar geleden, op een bijzonder moeilijk moment voor het patriarchaat, toonden de Ridders en Dames wereldwijd – via het Grootmeesterschap – hun solidariteit en betrokkenheid via hun ondersteuning bij de controle en de reorganisatie van de administratieve werking van het Patriarchaat. Dat was immers dringend en noodzakelijk. De Ridderorde heeft niet alleen dit hele proces aangemoedigd, maar tevens daadwerkelijk en concreet ondersteund.

Gedurende deze vier jaar hebben de verschillende landscommanderijen bij middel van bedevaarten naar de Heilige Plaatsen en via tal van andere initiatieven binnen hun eigen ambtsgebieden, hun banden met het Latijnse patriarchaat nog steviger aangehaald. Ze deden dit niet alleen met woorden, maar vooral ook met tastbare feiten.

Deze ervaring werd in het voorbije jaar waarin de COVID-19 pandemie de hele wereld in zijn ban hield, opnieuw bevestigd. Als gevolg van deze humanitaire catastrofe zag ook het patriarchaat zich geconfronteerd met een nieuwe noodsituatie. Als gevolg van de maatregelen die de verschillende regeringen hebben genomen om de pandemie aan te pakken, werd een groot deel van onze bevolking het slachtoffer van een drastische verlaging van de lonen of verloren velen zelfs hun werk en zodoende ook hun inkomen. Vooral de christen bevolking kwam in een algemene catastrofale situatie terecht en zorgde ervoor dat hun economische situatie nog kwetsbaarder werd dan dit in normale omstandigheden het geval was.

Dankzij de steun van de Grootmeester met het Grootmeesterschap kon onze oproep aan de Ridders en de Dames op een positieve reactie rekenen die onze stoutste verwachtingen overtrof en zodoende kregen wij de nodige ademruimte om deze noodsituatie met de nodige sereniteit het hoofd te bieden. We waren hierdoor met zijn allen niet alleen verrast, maar de onmiddellijke reactie en de bijzondere omvang van de verleende hulp wist ons niet alleen te vertederen, maar maakte ons tegelijk bijzonder nederig.

Maar 2020 was niet enkel een jaar van oeverloze noodsituaties, maar het was ook het jaar waarin het einde kwam aan het moeizame pad van herstructureringen van en oplossingen voor de moeilijke situaties. De grote schuld die het Patriarchaat bij de Stichting Heilige Johannes de Doper, verbonden aan de Universiteit van Madaba, had opgebouwd, werd in tussentijd volledig afbetaald. Dit heeft de totale schulden die op het patriarchaal bestuur wogen, met bijna 60% verminderd. Dit was pas mogelijk dankzij de pijnlijke vermindering van een deel van het vermogen dat evenwel niet van levensbelang was voor het patriarchaat. We hebben ondertussen ook een gestructureerd plan opgesteld om de resterende verbintenissen ook snel af te ronden.

Het werk is nog niet af en er moet nog veel gebeuren, maar we zijn nu aan het einde van een pijnlijke weg en het leven van het aartsbisdom Jeruzalem heeft opnieuw een positieve wending gekregen.

Ik wil de Grootmeester, zowel de huidige als zijn voorganger, danken voor hun steun en hun aanmoediging. Maar onze dank gaat evenzeer naar de hele Orde, naar de Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf. Zonder hen zou alles wat we tot nu toe hebben bereikt, onmogelijk geweest zijn.

Dank u omdat u er bent, dank voor uw hulp aan deze kleine maar toch niet onbelangrijke Kerk. Uw steun is een concreet en tastbaar teken van de werking van de Goddelijke Voorzienigheid!

+ Pierbattista

Bron: Custodia Terrae Sanctae

Geredigeerde vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter