Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Aanstelling-van-Mgr-Shomali-in-Amman
        Aanstelling van Mgr. Shomali in Amman

Aanstelling van Mgr. Shomali in Amman

AMMAN – Op vrijdag 24 februari werd Mgr. Shomali plechtig aangesteld tot Patriarchaal Vicaris voor Jordanië. Dit gebeurde tijdens een eucharistieviering in de kerk van Maria van Nazareth te Sweifieh in het westelijk deel van Amman.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 maart 2017
  • réagir
  • 0 stem

Voor een grote schare van priesters, religieuzen en gelovigen sprak Mgr. Shomali in zijn homilie zijn waardering uit ten aanzien van zijn voorganger, Mgr. Maroun Lahham, voor de voorbije vijf jaar als Patriarchaal Vicaris voor Jordanië.

Hij legde onder andere ook de nadruk op de drievoudige zending die specifiek aan de bisschoppen en de priesters wordt opgedragen: de evangelisatie, de heiliging door middel van de zeven sacramenten en de pastoraal als ondersteuning van de naastenliefde en het mededogen ten aanzien van individuen en gezinnen.

Hij citeerde Sint-Paulus door te verwijzen naar de Kerk als Lichaam van Christus. Het gaat om één Lichaam waarvan Christus het Hoofd uitmaakt en de gelovigen de ledematen zijn. De Kerk is als gemeenschap één en ondeelbaar en de gezinnen, de broederschappen en de communauteiten, alsook de scouts en alle organisaties die mee ijveren voor het welzijn van de Kerk hebben alle daarin hun plaats.

Mgr. Shomali lanceerde tevens een oproep tot grotere medewerking aan de eenheid met de Orthodoxe, de Armeense en de Evangelische kerken. Hij onderstreepte hierbij vooral het belang van een grotere samenwerking op lokaal vlak.

De nieuwe Patriarchaal Vicaris voor Jordanië onderstreepte tenslotte dat christenen en moslims, wanneer zij in afwachting van het Koninkrijk Gods in harmonie samenleven, een bijdrage leveren tot de uitbouw van een rechtvaardiger samenleving. Hij rondde zijn homilie af met de gelovigen uit te nodigen om heel speciaal voor de vrede in Palestina, Syrië en Irak te bidden, alsook opdat Jordanië een tijd van voorspoed zou tegemoet gaan.

Remy Brum
voor www.lpj.org
Foto : abouna.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter