Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/70-jaar-Apostolische-delegatie-in-Jeruzalem-en-Palestina
        70 jaar Apostolische delegatie in Jeruzalem en Palestina

70 jaar Apostolische delegatie in Jeruzalem en Palestina

JERUZALEM – Op 29 juni 2018, het feest van de Apostelen Petrus en Paulus, heeft de Apostolische Delegatie in Jeruzalem en Palestina de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten ontvangen. Zij vierde toen immers de 70ste verjaardag van de delegatie, alsook de 5de verjaardag van het pontificaat van Paus Franciscus. De delegatie is gevestigd op de Olijfberg.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 21 december 2018
  • réagir
  • 3 stemmen

Om de video te bekijken: klik HIER

Het was de Apostolische Delegatie zelf die de receptie organiseerde naar aanleiding van de 70ste verjaardag van haar vestiging op de Olijfberg. De delegatie werd opgericht op 11 februari 1948, amper enkele maanden voor de Nakba. Voorheen bevond deze zich in Caïro. De vestiging in Jeruzalem maakte het de rechtstreeks vertegenwoordigers van de Paus mogelijk om veel dichter bij de lokale kerken te staan en om de lokale situatie in het Heilig Land beter te begrijpen. De vertegenwoordigers van de Paus hebben als eerste plicht de relaties tussen de Paus en de bisschoppen van de lokale Kerk te verstevigen en efficiënter te maken.

Bij de gelegenheid van het dubbel jubileum mocht de Apostolische Delegatie verschillende prominenten verwelkomen. Onder hen bevond zich Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat, Mgr. Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris in Jeruzalem en Palestina, Père Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, Zijne Heiligheid de Patriarch Michel Sabbah, alsook verschillende verantwoordelijken van de Kerk en de religieuze communauteiten. Ook de Consul-Generaals van Frankrijk, Spanje, Italië en België bevonden zich onder de genodigden. De receptie was tevens de gelegenheid om de 5de verjaardag van het pontificaat van Paus Franciscus te vieren.

Mgr. Leopoldo Girelli, Apostolisch Afgevaardigde in Jeruzalem en Palestina, kwam in zijn redevoering nog even terug op de geschiedenis van de delegatie en verwees ook nog eens naar alle afgevaardigden die hem hier vooraf gingen. Hij herinnerde tevens aan de woorden van de oproep van Paus Franciscus ten aanzien van de stad Jeruzalem en de recente gebeurtenissen. Het betrof een “welgemeende oproep opdat elkeen zich zou engageren om de Status Quo voor de stad te respecteren en dit conform met de duidelijke resoluties van de Verenigde Naties.” Hij besloot zijn betoog door de taak van de diplomaten van het Vaticaan nog eens duidelijk uiteen te zetten: als “een spirituele zending met verschillende doelstellingen, waarvan de verdediging van de godsdienstvrijheid, de menselijke waardigheid en de mensenrechten, alsook de bevordering van de verzoening en de vrede en de bescherming van het milieu.”

Naar aanleiding van de viering van beide verjaardagen kregen de aanwezigen de mogelijkheid de plaats te bezoeken waar Paus Paulus VI en de Patriarch Athenagoras I van Constantinopel elkaar destijds tijdens een historisch onderhoud hebben ontmoet. Na meer dan een half millennium had hier op 5 januari 1964 de eerste ontmoeting plaats tussen de primaat van de Roomse Kerk en deze van Constantinopel en dit sedert het Concilie van Firenze in 1439.

Vivien Laguette voor www.lpj.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter